fredag 23 oktober 2015

INTERVJU: Strängnäs nye kommunchef Per Bäckström om Strängnäs varumärke, kommunikation och ledarskap

Kommunchef Per Bäckström, när han höll föredrag om kommunens utveckling i Strängnäs Business Park.

Hur ser du på Strängnäs som varumärke?
 – Strängnäs har en stor potential med historiens vingslag, den gamla millitärstaden, det sjönära läget, naturen, konsten och kulturen, Mat i Sörmland och så klart läget i Mälardalen med bra förutsättningar för pendling.

Hur kan vi stärka varumärket?
– Genom att forma besöks- och boendeanledningar för människor att komma hit till Strängnäs. Att hitta och skapa förutsättningar och inleda samarbeten över gränser, även med våra grannkommuner som Västerås, Enköping och Eskilstuna för att locka till regionen.

Viktigt för att stärka Strängnäs varumärke är också att göra saker tillsammans med de företag, medborgare och föreningar som finns i kommunen. Att använda den entreprenöriella kraften, där människor tar för sig och delar med sig av sin kunskap och idéer. Det lokala engagemanget är viktigt.

Samhällets framväxt kräver att vi behöver tänka innehållsmässigt och skapa nytt med de förutsättningar vi har i kommunen. Något vi gjort är att vi har tagit fram en centrumplan i kommunfullmäktige. Centrumutvecklingen är viktig och att få ihop alla stadsdelar när staden växer.

Vi vill också skapa förutsättningar för företagen i kommunen och ta tillvara på den kompetens som finns inom ramen för upphandlingar. Vi ska hålla oss till de avtal vi har, men uppmuntrar lokala företag att delta i upphandlingar.

Strängnäs kommun arbetar aktivt för att bli en bättre företagarkommun. Vi har som mål att 2017 vara 50 i topp på Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimatet i Sverige. Vi räknar med att ligga bland de 100 bästa nästa år och bland de 50 bästa 2017.

För att nå dit har en politisk styrgrupp tagit fram en näringslivsstrategi. En av åtgärderna är att vi skapat något som heter ”Dukat bord” där företagare kan komma och möta alla de kontakter de behöver ha med kommunen på en gång för att underlätta processer.

För att varumärket ska hålla i framtiden är konsten och kulturen viktig i kommunen och att göra den vacker, funktionell och hållbar.

Som jag ser det för Strängnäs stads del är centrumutvecklingen och det sjönära läget en kraft för att stärka varumärket i framtiden. Utvecklingen där är mycket viktigt med att bland annat göra Visholmen attraktivt.

Hur tycker du att Strängnäs ska kommunicera?
–   Vi ska kommunicera på alla tänkbara sätt. Digital kommunikation är viktig, främst genom sociala medier. Dessutom är medborgardialog, dialog och möten med företagare och föreningar bra sätt att kommunicera. När det gäller den interna och externa kommunikationen i kommunen, så är det vår kommunikationsavdelning som har ansvar för den.

OM att vara ledare
– Att ha stora befogenheter, tankar och idéer är en styrka i ett ledarskap. Men för mig är det mycket viktigt att processa. Jag har inget behov av att hävda mig själv, utan tar med fördel hjälp av dem som tänker mycket bättre än jag.

Tydlighet är viktigt, även om det är obekvämt. Jag vill få människor att växa genom att ge dem ansvar. Jag tror man växer med ansvar. Sedan tycker jag att äras den som äras bör. Som ledare är jag uppdragsmedveten, har ett stort medborgarfokus och är resultatorienterad. Dessutom försöker jag att ha ett demokratiskt och situationsanpassat ledarskap. Budgetdisciplin är viktigt för mig. Att ta tillvara på de medel vi har på rätt sätt. Att göra rätt saker för kommunen.

Varför sökte du arbetet som kommunchef i Strängnäs?
– Man ringde från Strängnäs och tyckte jag skulle söka tjänsten. Då arbetade jag som kommunchef i Kungsör. Det här arbetet är ett spännande och roligt nästa steg för mig.

PERSONLIGT
Bor: I centrala Strängnäs.
Familj: Hustru och tre vuxna söner.
Bästa bok jag läst: Väntar på den fortfarande, men gillar deckare och är förtjust i Mankell och Stieg Larsson.
Om jag skulle vara ett djur skulle jag vilja vara: En fågel. Jag gillar viktlösheten. Det skulle vara härligt att kunna flyga.
Stjärntecken: Våg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar