lördag 8 januari 2011

Lär av barnen för att bli ett vinnande företag

Vad är det som gör att våra barn lever med datorerna på ett helt självklart sätt? Varför lär de sig så mycket fortare än oss vuxna? Och vem är det som lär dem egentligen?

Vi vuxna försöker lära oss genom böcker och kurser. Men av någon anledning känns det som att barnen vet mer än oss och lär sig snabbare. Vad är skillnaden, egentligen? Är de helt enkelt födda med en ”internetgen” – eller?

Det filosoferade jag och Patrick Baltatzis, marknads- och PR ansvarig på Teknikcollege i Eskilstuna om under en lunch.

Det vi kom fram till är att barn är duktiga på att delge varandra saker på dagis och skolor. Deras kommunikation flödar och de lär av varandra på ett mer självklart sätt än vi vuxna. De är mer fokuserade på att lösa problem och att komma framåt. De pratar mer med varandra än vi vuxna gör och tar hjälp av varandra.

Vi vuxna är mer bundna av prestige och att inte delge det vi kan i vårt jobb. Vi vill helt enkelt behålla vårt informationsövertag i arbetslivet. Att delge betyder att ta en risk. En risk för att någon annan kan utnyttja informationen på ett bättre sätt än jag kan och gå om mig i karriären.

För att ditt företag ska bli ett vinnande företag är det viktigt att förstå detta och att arbeta för en flödande kommunikation och en problemlösande kultur.
Därför är det viktigt att göra målen i ditt företag tydliga och gemensamma. Därför är det viktigt att ha ett öppet kommunikationsklimat som genomsyrar hela organisationen. Därför är det viktigt att ta tillvara den inneboende kunskapen som finns hos alla medarbetare.

Vill du också att dina medarbetare ska få en ”internetgen”? Investera i bra internkommunikation, så ska du se att målen uppnås effektivare och av glada medarbetare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar