tisdag 29 juni 2010

Kommunikationens död eller?!

För ett par veckor sedan, när jag avslutade min PR-managementkurs på Berghs School of Communication i Stockolm, pratade vi om kommunikationens framtid. Vad kommer att hända inom den närmaste framtiden och vad händer på flera års sikt?

Teorierna var många, men när diskussionen lagt sig var det två saker som utkristalliserade sig.

Den första teorin var att storytelling kommer att bli det ”stora” ett tag framöver. Ikea är en av de stora drakarna som i princip bygger hela sin kommunikation på berättelser. Nu är det dags för alla andra företag att ta efter succékonceptet.

Den andra teorin, som var betydligt intressantare, var att kommunikationen kommer att dö framöver, i alla fall den typ av kommunikation som vi nu upplever som traditionell. Ingen mer tv-reklam, inga annonskampanjer eller foldrar. Konkurrensen kommer att vara så mördande att företagen blir tvungna att satsa alla sina resurser på att få fram en så bra produkt som möjligt att sälja.

I framtiden – när sociala medier och forum har slagit igenom – kommer det att gå så oerhört snabbt att förmedla både bra och dålig information och delge sina åsikter till alla som vill lyssna, att externkommunikation blir överflödig.

För att få fram den bästa produkten måste företagen ha det bästa möjliga teamet. Ett företag med en väl fungerande internkommunikation stärker samarbetet, ökar vinsterna och lockar till sig den absolut bästa kompetensen.

Något att fundera på i hängmattan i sommar kanske?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar